Automation of engineering systems      

Livu AKVAPARK
 

:

ADASTRA

SIA RKS-S

SIA RAJS

SIA METCLUB

MUSU OBJEKTI

Siltumapgādes sistēmas vadības un jaudas sadales kontroles apraksts

 1.      Nozīme

Sistēma ir izstrādāta, lai automātiski kontrolētu siltumenerģiju objektā, ko rada koģenerācijas stacija un gāzes katls, kā arī automātiskās vadības, atkarībā no siltumpatēriņa kompleksa vajadzībām un saražotās siltumenerģijas . Turklāt, sistēma kontrolē apkures sistēmu, lai uzkarsētu ūdeni atklātam baseinam. Datu iegūšanu apakšsistēma, kas ir daļas no kopējās sistēmas, nodrošina nopārtrauktu kontroli komponentu sastāvdaļām un visu parametru saglabāšanu (temperatūra, enerģijas apjoms, tekoša jauda un darba režīmi). Uzstādītais objektā serveris ļauj īstenot attalināto kontroli caur Internet tīklu un avārijas signālu pārraidi ar SMS palīdzību apkalpojošam personālam. Programmnodrošinājums 5.06-6, kuru instalē uz servera, ļauj veikt savienojumu pie citu iekārtu sistēmas, kas paredzēta inženiersistēmu darbu kontrolēšanai.

        2.      Struktūrshēma

Struktūrshēma ir attēlotā zīm.1. Esošajā gazes katlu mājāir uzstādīti divi gāzes katli. Gāzes patēriņa uzskaiti veic skaitītājs UNIFLO1200. Koģenerācijas stacijā arī ir uzstādits analogs skaitītājs un caur paplašināšanas moduli tiek veikta datu pārraide uz serveri par gāzes patēriņu. Siltumenerģijas skaitītaji tiek uzstādīti uz siltumkontūra izejas koģenerācijas stacijā un arī uz siltumtrases kopējās līnijas, pēc sistēmu apvienošanas.

Tas dod iespēju veikt ne tikai kopējās enerģijas uzskaiti, ko patērē komplekss, bet arī enerģijas, ko izdala koģenerācijas stacija. Gāzes katlu mājas vadība tiek īstenota ar vadības bloku FM444, kas uzrāda siltumenerģijas patēriņu un īsteno katlu mājas palaišanu, pie nepieciešamības. Visi dati par gāzes patēriņu un enerģijas patēriņa parametriem tiek fiksēti ar centrālā kontroliera palīdzību.

Ūdens uzsildīšanai baseinā izmanto apsildes kontūru, ar vadību uz kontroliera DANFOSS ECL310, pie kura ir pieslēgts siltumenerģijas skaitītājs (pēc M-bas protokola). Dota mezgla dati tiek pārsūtīti uz centrālo kontrolieri saglabāšanai.

3.      Programmnodrošinājums.

Uz centrāla kontroliera ekrāna ir attēlotā visa mezgla kopējā shēma, uz kuras apskatīties ne tikai tekošos parametrus, bet arī arhīvu gada garumā.

Turklāt, ir iespējams ūdens apsildes mezgla parametru regulēšana baseinā grafika labošana un to darba parametru kontroli.

Programma (izņemot koģenerācijas stacijas un katlu mājas darba vizualizācija) saglabā skaitītaju datus un ļauj īstenot attalināto sistēmas kontroli. Visi dati tiek rezervēti FTP-serverī un centralizēti pārsūtīti uzņēmumam, lai varētu veikt atskaišu veidošanu.

Programmnodrošinājuma resursi ļauj nākotnē izveidot savienojumu ar citām sistēmām (elektroenerģijas, siltumenerģijas, ventilācijas, ugunsdrošības sistēmu uzskaitei), kas paredzēta inženiersistēmu darbu kontrolēšanai.

 

: aleksandr.vasins@inbox.lv -.
: 24.03.2016