Automation of engineering systems      

GRINDEX
 

:

ADASTRA

SIA RKS-S

SIA RAJS

SIA METCLUB

 

JAUNUMI                           MUSU OBJEKTI

Siltummezglu sistēmas tālvadības kontroles darba apraksts

 Struktūrshēma (skat. 1.zīm.)

Sistēmā ietilpst vadības kontrolieri DANFOSS ECL310 A247, ECL210 A260, ECL210 A230, siltumenerģijas skaitītāji INFOKAL1100, switch pārveidotāja protokols MODBUS RTU - TCP/IP un serveri. Galvenais serveris nodrošina nepārtrauktu kontrolieru vadību, sistēmas darba vizualizāciju, datu arhivēšanu, trauksmes īsziņu formatēšana, kā arī to pārraidi caur serveri uz apkalpojošā personāla mobilajiem telefoniem.

 SHEMA_SETI.jpg 

Switch pārveidotājs 2000 nodrošina protokolu pārveidošanu starp serveri un siltummezglu vadības kontrolieriem.

Siltumenerģijas skaitītāji ir pieslēgti pie ECL310 kontroliera ar divvadu līnijas palīdzību un izmanto M-bus (EN1434) apmaiņas protokolu. Kopējais plūsmas skaitītājs fiksē kopējo siltumenerģijas patēriņu, kā arī siltā ūdens sagatavotību K8 korpusā un apkuri K19 korpusā. Viņš atrodas siltumtrases ievadā, K8 korpusā. Otrs skaitītājs atrodas pašā siltummezglā un fiksē siltumenerģijas patēriņu K19 korpusā.

  

ECL vadības kontrolieri atrodas siltummezglā, vadības skapī (Zīm.2) un ir savienoti pēc Modbus-RTU protokola ar divvadu līnijas palīdzību.

 ECL 310 A247 kontrolieram ir adrese 1 un tās kontrolē siltās ūdensapgādes kontūru un korpusa K19 apkures kontūru. ECL210 A260 kontrolieris kontrolē K8 apkures kontūru un tam ir adrese 2. ECL210 A230 kontrolieris kontrolē K8 ventilācijas sistēmas apkures kontūru un tam ir adrese 3. Kopējā shēma ir attēlota zemāk (Zīm.3).

 Shem_upr.bmp 

Kopējā serverī ir uzstādīts programmnodrošinājums MAU v 5.06.

 Programma ļauj īstenot:

        Nepārtrauktu siltummezgla darbības parametru kontroli;

        Pamata parametru izmaiņas, tādus kā temperatūras grafiku, regulēšanas parametru min un max vienības, avārijas vienības, kontrolieru darba režīmus (programma, komforts un citi),

        Trauksmes īsziņu ģenerēšana un pārsūtīšana uz pasta serveri;

        Visu siltummezgla darbības parametru saglabāšana.

Programma īsteno saglabāto un tekošo datu pārraidi uz operatora datoru caur Internet tīklu un vadības komandu saņemšanu.

  

Datu saglabāšana notiek ik pēc 5 minūtēm vai retāk (ja nav parametru izmaiņu), bet pie avārijas situācijas uzreiz. Kontrolieru aptauja notiek katru sekundi, bet dati tiek ierakstīti tikai pie to izmaiņām. Ar arhīva moduļa palīdzību ir iespēja  apskatīt saglabātos datus 2 gada laikā.

Centrāla servera un Switch pārveidotāju 2000 protokolu elektroapgāde notiek caur UPS ierīcēm, kas nodrošina iespēju pārraidīt datus elektroenerģijas pārtrauktuma laikā. Šāda sistēmas konstrukcija ļauj viegli pilnveidot tīklu un pieslēgt citas ierīces (siltummezgli, ventilācijas iekārtas utt.) pie papildus uzstādītiem Switch pārveidotājiem.

Trauksmes īsziņu pārraide uz apkalpojošā personāla mobilajiem telefoniem notiek caur A/S GRINDEX pasta serveri. Lai paaugstinātu drošību un novērstu iespēju iejaukties ierīču darba procesā izeja uz ārējiem tīkliem un pieeja pie servera datiem ir bloķēta. Darbs tiek īstenots caur FTP serveri.

Piedāvājam iespēju apskatīt dažus programmas elementus.

 

: aleksandr.vasins@inbox.lv -.
: 24.03.2016